NEDERLAND TIP 3: NATUURGEBIEDEN

Er wordt vaak gezegd dat Nederland ‘vol’ is. Dat valt best wel mee als je kijkt hoeveel mooie natuurgebieden we nog hebben. Wie de snelwegen verlaat die zal al ontdekken dat het landschap van Nederland in het algemeen de moeite al zeker waard is. Ja, het is grotendeels gestructureerd en in hokjes verdeeld. Dat is vooral goed zichtbaar als je met het vliegtuig over Nederland vliegt en ons land vanuit de lucht bekijkt. Maar dat maakt het landschap er zeker niet saaier op. Er is een redelijke verscheidenheid aan natuur om te ontdekken. De mooiste stukjes natuur vind je in natuurgebieden, natuurparken en nationale parken zoals Weerribben-Wieden, de Hoge Veluwe en de Loonse en Drunense Duinen.

In totaal telt Europees Nederland 21 nationale parken. Daarnaast telt Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) ook nog 6 nationale parken. Behalve de nationale parken kun je de Nederlandse natuur ontdekken in een groot aantal bossen en natuurgebieden die niet tot een nationaal park uitgeroepen zijn.

Wilde dieren

Als je de Nederlandse natuur intrekt, dan kom je mogelijk in aanraking met wilde dieren. Want ondanks het feit dat de mens een groot deel van het Nederlandse landschap voor eigen gebruik aangepast heeft, leven er allerlei dieren in de natuur. En zelfs de niet-wilde dieren zijn vaak een plaatje om naar te kijken. Wij kunnen zelf altijd nog gelukkig worden van een weiland met koeien of schapen, zeker als dat in combinatie is met typische Nederlandse wolkenlucht. Dit is wat menig kunstenaar geïnspireerd heeft.

Je vraagt je mogelijk af wat voor wilde dieren je in Nederland kunt spotten. Laten we beginnen met de ‘Big Five’ van Nederland. De eerste is het edelhert. Dit is het grootste in het wild levende dier van Nederland. Er leven naar schatting enkele honderden edelherten in de natuurgebieden van Nederland. Van het wilde zwijn lopen er veel meer rond in Nederland. Met name op de Veluwe is er een redelijk kans dat je en zwijn spot. De schatting van het aantal wilde zwijnen in Nederland loopt uiteen van 10 tot 15 duizend. De nummer drie is de ree. Er lopen meer dan 100.000 van deze hertachtige dieren rond in Nederland. Ze zijn erg schuw en kunnen mensen al vanaf grote afstand ruiken. De kans dat je een ree ziet lopen is daardoor kleiner dan je zou denken. De nummer vier is de bever. Bijna twee eeuwen lang was de bever verdwenen uit Nederland, totdat ze eind vorige eeuw uitgezet werden. Inmiddels leven er honderden bevers in het wild in Nederland.

Voor de nummer 5 van de Big Five van Nederland moet je niet in het bos of op de heide zijn. Nee, de zeehond is een zoogdier dat zich het beste thuisvoelt in en rond het water. Je vind ze vooral in de Waddenzee en in mindere mate in de Ooster- en Westerschelde.

Daarnaast is er nog een vrij grote lijst met andere wilde dieren die je in Nederland op je netvlies zou kunnen krijgen. De vos laat zich vooral tijdens de schemering zien in bosrijke gebieden. De das is een roofdier dat zich niet zo gemakkelijk laat zien. Deze alleseters kun je het beste zien als je aan het scharrelen zijn naar voedsel. Sinds enkele jaren kun je de wolf in theorie ook weer tegenkomen in Nederland. Dit hondachtige roofdier wordt sinds 2015 af en toe gesignaleerd in  Nederland.

Naast bovengenoemde dieren kun je een lange lijst met andere dieren spotten in Nederland. Als je het over landdieren hebt zijn dat o.a. muizen, ratten, dassen, konijnen, hazen, egels, eekhoorns, marters,  mollen, otters en wezels. In de lucht kun je vele vogelsoorten en een aantal vleermuissoorten spotten.

Tegenwoordig kun je de Schotse Hooglander op redelijk wat plekken in Nederland zien. Deze grote grazers zijn in Nederland uitgezet om de graslanden te beheersen. Het is geen echt wild dier, maar een verwilderd dier (gededomesticeerd).

NP De Hoge Veluwe

Natuurgebieden

In een land met 21 nationale parken en 136 door Staatsbosbeheer beheerde Nederlandse natuurgebieden, is het erg lastig om een korte lijst te maken met de mooiste natuurgebieden van Nederland. Schoonheid is subjectief en wat maakt een gebied bijzonder genoeg om deze aan te bevelen?

Wil je gaan wandelen, fietsen of varen in en door de Nederlandse natuurgebieden? Dan kun je via de volgende sites de vele mooie plekjes in Nederland ontdekken:

Alle natuurgebieden in Nederland
De Nationale Parken van Nederland
Natuurgebieden beheerd door Staatsbosbeheer